Feature Image

Cultura: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Ollscoil Notre Dame

Tá fáilte is fiche romhat go blag Cultura, clár idirmhalartaithe teanga agus cultúir idir mic léinn Ollscoil Notre Dame, atá lonnaithe in Indiana, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus mic léinn Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, i gContae Chill Dara, Éire.

Bhí 26 mac léinn rannpháirteach sa chéad bhlag i bhfómhar na bliana 2012.  Beidh an dara leagan de Cultura ar siúl idir Feabhra-Márta 2013.

Beidh na mic léinn, thar tréimhse ceithre seachtaine, ag cur aithne ar a chéile agus ag plé ceisteanna a bhaineann lena gcultúir féin agus a gcuid tuiscintí ar an gcultúr eile trí mheán blagphostálacha, podchraoltaí agus físeán.

Tá an clár seo á stiúradh ag Mary O’Callaghan (ND) agus Ronan Doherty (OÉMN). An tIonad um Staidéar Teangacha agus Cultúr, Ollscoil Notre Dame, a chuireann an riar teicniúil ar fáil.