Group Photo June 2018

Maginn Group, June 2018
Left to right: Yushan Zhang, Jingqui Wang, Yong Zhang, Ken Newcomb, Haimeng Wang, Michael Humbert, Garrett Tow, Jacob Gerace, Ed Maginn, Samir Budhathoki, Brian Yoo