100 Years of James Joyce’s Ulysses: Catalog of an Exhibition

Posted on February 14, 2022 in Special collections by Aedin

The following is a catalog of the Spotlight Exhibit currently in the RBSC Exhibit Room, along with the catalog of the ‘Pop-Up Exhibition’, the one-afternoon arrangement of Ulysses editions and art, held on February 9th. 2022.

Spring Spotlight Exhibit:

Ulysses. James Joyce. Shakespeare and Company. 12, Rue de l’Odéon, 12. Paris, 1922. The first edition, published February 2, 1922. This edition was limited to 1,000 copies. This copy is number 742.

Ulysses. James Joyce. First English edition (printed in France). Published for the Egoist Press, London by John Rodker, Paris, 1922.

[A Protest], Paris, 2nd February, 1927. An original printed copy of the protest and appeal issued on Joyce’s birthday, 2nd February, 1927, against the unauthorized publication of sections of Joyce’s Ulysses by the American publisher Samuel Roth in his Two Worlds Monthly magazine.  167 signatories, including artists and writers of many nationalities, signed this protest which was printed in Transition in April 1927. 

Two Worlds Monthly, December 1926. Edited by Samuel Roth. 14 episodes of Ulysses were reprinted without permission and in twelve instalments,a bowdlersized form in Two Worlds Monthly, New York, from 1926 


February Spotlight Exhibit

Eccles Street, from the special limited edition In Medias Res: The Ulysses Maps: A Dublin Odyssey. By David Lilburn. Printed by Stoney Road Press, Dublin.

Other prints from the suite, placed on temporary display on Feb. 9th were Loop Bridge, Phoenix Park and Howth.

Thanks to the Analog Conservation Unit for mounting and preparing the books and prints, and to Sara Weber whose artistic design work makes an attractive exhibition from a shelf of books.

The following catalog of books and prints was prepared along with Arpit Kumar, who co-curated the one afternoon ‘pop-up exhibit’.

Editions on Display, February 9th

Ulysses by James Joyce. Paris: Shakespeare and Company. Ninth printing, 1927.

Ulysses by James Joyce. Hamburg: The Odyssey Press, 1932. (In two volumes.)

Ulysses by James Joyce. Hamburg: The Odyssey Press, 1939. (In two volumes.)

Ulysses by James Joyce. New York: Random House, 1934. First American Edition.

Ulysses by James Joyce. New York: Limited Editions Club, 1935. With an introduction by Stuart Gilbert and illustrations by Henri Matisse. This book was a gift from Donald Keough.

Ulysses by James Joyce. London: The Bodley Head, 1936. Number 993 of 1,000 copies.

Ulysses by James Joyce. Translated to French by M. Auguste Morel with M. Stuart Gilbert. The translation was reviewed by M. Valery Larbaud with the collaboration of the author. Paris: La Maison des Amis des Livres (Adrienne Monnier), 1929.

Ulysses von James Joyce. Translated to German by Georg Goyert. Basel: Rhein-Verlag, 1927. In three volumes. Made available by the Smurfit Collection in Irish Studies.

Uiliséas a chum James Joyce. Translated by Breasal Uilsean and Séamas Ó hInnéirghe. Belfast: Foilseacháin Inis Gleoire, 1984-1991 (dates are not confirmed). 12 volumes.

Facsimiles

James Joyce Ulysses: A Facsimile of the Manuscript. With a critical introduction by Harry Levin and a bibliographical preface by Clive Driver. New York: Octagon Books, 1975. Two volumes.

James Joyce Ulysses: The Manuscript and First Printings Compared, annotated by Clive Driver. New York: Octagon Books, 1975.

Art, Photography and Other Books

The Works of Master Poldy, edited by Stephen Cole. Dublin: The Salvage Press, 2013.

James Joyce. 9 Portraits by Josef Breitenbach. Dublin: The Towers, 2004.

Joyce’s Ulysses by D. Lasky. Minit Classics, 1991.

James Joyce in Paris: His Final Years, by Gisèle Freund and V. B. Carleton, with a preface by Simone de Beauvoir. New York: Harcourt Brace, 1965.

These books may be requested by readers to study in our Reading Room.

Books for Bloomsday

Posted on June 16, 2021 in Old Books, Special collections by Aedin
James Joyce, Ulysses, Paris: Shakespeare and Company, 1922.

Scholarship on Joyce is continually added to the library shelves, both the virtual shelves and the physical shelves.

Here are some of the recently-added titles:

Platt, Len. James Joyce and Education : Schooling and the Social Imaginary in the Modernist Novel, London: Routledge, 2021.

Conley, Tim. The Varieties of Joycean Experience. Anthem Press, 2021.

MacDuff, Sangam. Panepiphanal World: James Joyce’s Epiphanies. Gainesville: University Press of Florida, 2020.

James Joyce and the Arts, edited by Emma-Louise Silva, Sam Slote and Dirk van Hulle. Leiden: Brill Rodopi, 2020.

Flack, Leah Culligan. James Joyce and Classical Modernism. London: Bloomsbury Academic, 2020.

Mayo, Michael. James Joyce and the Jesuits. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Smyth, Gerry. Music and Sound in the Life and Literature of James Joyce: Joyce’s Noyces. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.

McMorran, Ciaran. Joyce and Geometry. Gainesville: University Press of Florida, 2020.

Jaurretche, Colleen. Language as Prayer in Finnegans Wake. Gainesville: University Press of Florida, 2020.

Retranslating Joyce for the 21st Century, edited by Jolanta W. Wasrzycka and Erika Mihálycsa. Leiden: Brill/Rodopi, 2020.

These, and many more books, can be found by searching our catalog, at library.nd.edu.

Lá Fhéile Bríde and our Radharc Film collection

Posted on February 1, 2021 in Media, Old Books by Aedin

Mindful that this week’s Rare Books and Special Collections blogpost would go out on St. Brigid’s Day, we published a picture from an early twentieth-century children’s book, An Alphabet of Irish Saints.

This morning’s flurry of social media activity, including pictures and accounts of blankets and clothes put out overnight, and photographs of crosses like the cross above, reminds me of an inquiry we received a few years ago about our Radharc video collection.

Does anybody remember the Radharc films on RTÉ television? The Radharc Trust website provides a history, and some digital film and images may be found on websites of RTÉ and of the IFI.

Among our DVDs of Radharc films is a very short documentary describing St. Brigid’s eve in a Co. Donegal household. Our correspondent who emailed from England turned out to be a member of the family featured in the film, and she was interested in obtaining a transcript. She added that her family had moved to Scotland, where the Edinburgh neighbors thought their annual observances of St. Brigid’s Day were quite unusual.

Now, as it happened, my colleague Gráinne Ní Mhuirí, who was a visiting Fulbright Irish language teacher, had used the film in her Irish class, and between us, we had transcribed the text and provided a rough translation, so we had the transcript on file.

The film begins with the Duffy men and boys outside, making preparations, while the women work indoors, and takes us through all the events of the eve of St. Brigid’s Day in the Duffy home.

I nGaeltacht Thír Chonaill tá mórán sean-nósanna in onóir Naoimh Bríd beo go fóill i measc na ndaoine.

Seo Anagaire, áit álainn os cionn na gCaslach, an áit a bhfuil teaghlach mhuintir Dhubhthaigh ina gcónaí.

Oíche Fhéile Bríde téid an seanduine agus Conal agus Liam amach fá choinne cochán a dheineas na crosa.  Caithfear an cochán a thabhairt isteach roimh luí gréine.   Scoitear agus glantar é mar mhínóis an seanduine do na stócaigh.  In áiteanna I dTír Chonaill feaga is mó a bhíonn acu leis na crosa a dhéanamh ach measann siad in Anagaire gur fearr na crosa cocháin.

Istigh sa teach tá Bríd agus Bean Uí Dhubhthaigh ag cur síos tine leis na bruitíní a bhruith.  Brúitíní, sin prátaí brúite agus bainne is im agus oinniúin is salann iontu.  Beirtear na prátaí isteach ón pholl, caithfear a nglanadh go maith anocht, agus an pota a ghlanadh chomh maith.

Ní bhíonn bruitíní ag an teaghlach seo gach uile oíche – dhá oíche chionn féile sa bhliain a bhíos bruitíní acu, mar atá, Oíche Shamhna agus Oíche Fhéile Bhríde.

Bheir na fir lámh cuidithe leis an bhéile; baineann siad na súlógaí as na prátaí, ‘piocadh bruit]in’ an t-ainm a bheirtear ar an obair seo; nitear athuair as uisce glan iad agus tá siad réidh le cur ar an tine.

Agus oíche mar seo, fad is a bhíos na prátaí dá mbruth bheadh duine ag súil le scéal agus gheibhimid é.  Insíonn an seanfhear ceann de na scéalta fá Naomh Bríd, scéalta a tháining aniar ón aimsir chianaosta ó ghlúin go glúin.

Níl sé chomh furasta pota prátaí a shileadh agus a shílfeadh duileadh aineolach, ach tá lámh maith ag mná Thír Chonaill air.  Cuirtear crág shalainn agus oinniúin gearrtha ar na práta]I agus anois caithfear a brú.  Tuirnín an t-ainm atá ar an maide a bhrúnns iad.  Ní an tuirnís seo brúitín de na prátaí is righne dá ….  bhealach.

Tuairim ar chearthrú I ndiaidh a haondéag, téann an teaghlach ar a nglúinibh le paidrín cúig ndeichniúr déag a rá.  Le cois cionn a chur ar an Phaidrín, tá paidir ar leith acu an oíche seo, “Paidir agus Ave Máire le muid féin agus an méid is …. orainn a shábháil ar muir agus ar tír, ar tonn agus ar tráigh, gach bealach agus bearnas dá rachaimid. Agus go speisialta ar chaill agus ar urc..  na farraige móire.”

Paidir í seo atá ar fóirstin do dhaoine a chaithfeas a ngabháil I ngleic leis an fharraige mhóir ag saothrú a mbeatha nach bhfuil le fáil ar an talamh acu.

I dtráthaibh an mheán oíche, nuair atá an Paidrín ráite, tosaíonn Turas Bhríde, príomhócáid na féile.  Bheir gach duine den teaghlach ball éadaigh do Bhríd, idir gheansaí nó stocaí, bheir Bríd léí na neadaí agus an p… chocháin agus téid sí amach ar an doras cúil.  Téid sí thart far an teach thí huaire de thaobh na láimhe deise.  Téid sí ar a glúine ag an doras tosaigh agus scairteann sí leis an teaghlach: “Gabhaigí ar bhur nglúine agus fosclaigí bhur súile agus ligigí isteach Bríd Bheannaithe.”  Bheir siadsan freagra uirthi, “’Sé beatha, ‘sé beatha, ‘sé beatha na mná uaisle.”  Coisrictear na héadaí le huisce coisricthe agus deirtear an urnaí, “Caithfidh mé seo in onóir Bhríde, le mo shábháin ar gach olc agus gach urchóid go bliain ó anocht.”  Rud measartha deacair geansaí ag stócach le cur air.

Sa deireadh suíonn an teaghlach thart ag déanamh crosa Bhríde.  Féachann gach duine le cros a dhéanamh, ach ar ndóigh tá daoine níos fearr ná daoine eile á ndéanamh.

Ní hionann a nitear crosa Bhríde i ngach … den tír.  Anseo in Anagaire, ceanglaíonn siad dhá shlat dá chéile I bhfoirm croise agus fill siad na sipíní thart á cheangail.  Is féidir gach rud go dtí fiche cros a dhéanamh ar an chros mhór amháin.  Ansin cuirtear na crosa in airde sna creataí istigh sa teach agus sna bothaigh ag iarraidh coimirce Bhríde ar dhaoine agus ar ainmhithe sa bhliain atá romhainn.  Fágtar na crosa sna háiteacha seo go bliain ó anocht.  Coinnítear fuíollach an chocháin agus cuirtear I dtaisce é.  Cuirtear deireadh leis an Fhéile le paidir, “Cuidiú Bríde go raibh fár mbun, agus fár mbarr in éadan gach olc agus gan urchóid go ceann bliana ón lá inniu.

In the Donegal Gaeltacht many traditions in honor of Saint Bridgid are still alive among the people.

This is Anagary, a beautiful place above Caslach, where the Duffy family live.

On the Eve of Brigid’s Day, the old people and conal and Liam go out to find straw to make the crosses. the straw must be brought in before sunset. The straw is separated and cleaned as the old people explain to the lads. In some places in Donegal, reeds are what they have for making the crosses, but the people in Anagary think the straw crosses are better.

In the house, Bríd and Mrs. Duffy are setting the fire to boil the brúitín. Brúitíní, that is, potatoes mashed with milk and butter and onion and salt.

The potatoes are brought in from the hole; they must be well-washed tonight, and the pot must also be washed.

This family does not have brúitín every night. Two nights of the eve of a festival annually is when they have brúitín, that is, Halloween and St. Brigid’s Night.

The men give a helping had with the meal; they remove the eyes from the potatoes. “Piocadh brúitín” is what this work is called. They are washed once more in clean water, and then they are ready to be placed on the fire.

And a night like this, as the potatoes are being boiled, one would expect a story, and we have it. The old man tells one of the stories about Saint Bridgit, stories that came from the old days, passed from generation to generation.

It’s not as easy to prepare a pot of potatoes as one might think , but the women of Donegal are practised at it. Salt and chopped onion are added to the potatoes and now it must be mashed. The utensil with which they are mashed is called a Tuirnín. ….

At about a quarter past eleven, the family go on their knees to say five decades of the Rosary. At the head of the Rosary, they have a special prayer for this night, “A Prayer and Ave Maria to keep ourselves and … safe on land and sea, on wave and beach, every way and place where we go. And especially …. on the great sea.

This is a prayer that helps people who must to to sea to make their living as there is not sufficient for them on land.

About midnight, when the Rosary has been said, the Turas Bhríde (Bridgid’s Tour) begins, the main event of the festival. Every member of the family holds a piece of Bridgid’s clothing, either geansaí (sweater) or socks, and Bridgid lods the … and the straw bundle, and she goes out the back door. She goes three times around the house on her right (clockwise). She goes on her knees at the front door and she calls to the family: “Go on your knees and open your eyes and let Holy Bridgid in.” They reply, “’Sé beatha (Hail), ‘sé beatha, ‘sé beatha gentlewoman.” The clothes are blessed with holy water and the prayer is recited, “I will wear this in honor of Bridgid, to protect me from every harm and every iniquity for a year from tonight.”

It is quite difficult to put a geansaí on a young boy.

At last the family sit around making the St. Bridgid’s Crosses. Each person likes to make a cross, but of course some people are better than others at making them.

St. Bridgid’s Crosses are not the same all over the country. Here in Anagary, they tie two sticks together in the form of a cross, and they fold the together in the form of a cross and fold the twigs around to tie them. Up to twenty crosses can be made on one big cross.

Then the crosses are put up in the rafters in the house and in the sheds to ask for Bridgid’s protection for the people and animals in the year ahead. The crosses are left in this place for a year from tonight.

The remaining straw is kept and put away. The festival ends with the prayer, “May the help of Bridgid be below and above, against every ill and every iniquity for a year from today.

The film is found in our catalog as Bridgid’s Night, with the information that it was filmed in Co. Donegal in 1961.

To learn more about our video collections, see our library guide to Ireland on Film.

2020 Books on Irish Life, Music and Art: A Selection

Posted on January 30, 2021 in New Books by Aedin

I particularly like to highlight books that do not fall into the categories of literature or history as they may not be as easy to find by browsing the collections. All of these books arrived in the library during 2020.

Mary J. Murphy. Achill Painters: An Island History: with the stories of Belgian Expressionist Marie Howet & art doyenne Eva O’Flaherty. Knockma Publishing, 2020. ND 496 .M87 2020

S. Hodges. The Works of J. M. W. Turner at the National Gallery of Ireland. National Gallery of Ireland, 2017. ND 497 .T8 A4 2017b

Ann Lane. By the Way 2: a selection of public art in Ireland. Wordwell, 2019. NB 485 .L362 2019

R. A. Stalley. Early Irish Sculpture and the Art of the High Crosses. Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2020

Cynthia Thickpenny, ed. Peopling Insular Art: Practice, Performance, Perception. Proceedings of the Eighth International Conference on Insular Art, Glasgow, 2017. Oxbow Books.

Seán Scully: Human. Exhibition Curated by Javier Molins. Milan: Skira, 2019. ND 237 .S43735 A4 2019

Sean Williams. Focus: Irish Traditional Music. Second edition. Routledge, 2020. Ebook.

Colin F. Harte. The Bodhrán. Experimentation, Innovation, and the Traditional Irish Frame Drum. University of Tennessee Press, 2020. Music Library (O’Neill Hall) ML 1038 .B63 H37

Christine Kinealy and Gerard Moran (eds.), Irish Famines Before and After the Great Hunger. Cork University Press. DA 950.7 .I75 2020

Leanne Howe and Padraig Kirwan (eds.). Famine Pots: The Choctaw Irish Gift Exchange, 1849-present. Cork University Press. E99 .C8 F36 2020 – also online

Paul Harron and Kenneth Milne, eds. Irish Anglicanism 1969-2019: Essays to Mark the 150th Anniversary of the Disestablishment of the Church of Ireland. Dublin: Four Courts Press. BX 5550 .I75 2019 (also as an ebook)

Gerald Dawe. The Sound of the Shuttle: Essays on Cultural Belonging and Protestantism in Northern Ireland. Irish Academic Press, 2020. BX 4839 .D39 2020

Karl Kitching. Childhood, Religion and School Injustice. Cork University Press, 2020. LA 669.61 .K58 2020 (also an ebook)

Bryan Fanning and Lucy Michael, eds. Immigrants as Outsiders in the Two Irelands. Manchester University Press, 2019. JV 7712 .I46 2019

Eoin O’Sullivan. Reimagining Homelessness for Policy and Practice. Policy Press, 2020. HV 4548 .A4 O88 2020

Emphasis on Women

Posted on December 7, 2020 in New Books by Aedin

It’s many months since I’ve reported on new books in the library, and, hoping to display some of our new books in the coming weeks, I thought it would be interesting to begin with a selection of new books on women, women’s affairs, and women’s history.

Ruth Carr and Natasha Cuddington, eds. Her Other Language: Northern Irish Women Address Domestic Violence and Abuse. Arlen House. PR 8836 .W6 2020

Elaine Farrell. Women, Crime and Punishment in Ireland: Life in the Nineteenth-Century Convict Prison. Cambridge University Press. -ebook

Barbara Walsh. Irish Servicewomen in the Great War: From the Western Front to the Roaring Twenties. Pen & Sword.  D 639 .W7 W35 2020

Celia de Fréine, Mná Dána. Arlen House. PB 1399 .D37 M63 2009 (and a second copy in Special Collections for use in the Library.)
This is a collection of three plays by Celia de Fréine, the common thread being the title, ‘Mná Dána’, or ‘bold women’.

Susan Liddy. Women in the Irish Film Industry: Stories and Storytellers. Cork University Press. PN 1995.9 .W6 L54 2020 (Also online at Project Muse.)

Margaret MacCurtain. Metaphors for Change. Arlen. DA 913 .M2475 2019

Not specifically about women, but as the late Margaret MacCurtain was one of the most important voices in Irish women’s history, her essays on Irish society are relevant here.

 Folklore Collecting: informants (Munster)
Photograph of Peig Sayers from the National Folklore Collection, UCD. ARCHIVAL REFERENCE
The Photographic Collection, M001.18.00196 https://www.duchas.ie/en/cbeg/14468

Peig Sayers. Níl Deireadh Ráite; Not the Final Word. Eagarthóirí/editors Bo Alquist and Pádraig Ó hÉalaí. Book with two CDs. New Island. (Not yet cataloged.)

Ann-Maria Walsh. The Daughters of the First Earl of Cork: Writing Family, Faith Politics and Place. Four Courts Press. DA 940.5 .C7 W35 2020

Anne Enright. Actress: A Novel. Norton. PR 6055 .N73 A63 2020

https://wwnorton.com/books/9781324005629

Magazine Stand

Posted on April 22, 2020 in Journals and Magazines by Aedin

Recent articles in Irish Studies

One of the pleasures of perusing a journal from cover to cover is encountering a variety of material — scholarly articles, creative writing, book reviews –features that we might otherwise miss. Here is a selection of contents pages of Irish studies journals. I hope this ‘current contents’ list will be interesting to graduate students, especially.

Use the journal title for a link to the Hesburgh Library’s catalog entry, and from there use your University ID for the online journal.

New Hibernia Review

New Hibernia Review/ Iris Éireannach Nua: A Quarterly Record of Irish Studies is published by the Center for Irish Studies at the University of St. Thomas, Minnesota. Online at Project Muse.

23:4 Winter/Geimhreadh 2019:

The Back Room.
Gerald Dawe.

The Encroachment on Highbury: Ireland in Jane Austen’s Emma.
Julie Donovan.

Irish Cinema under Erasure.
Michael Patrick Gillespie.

“Though Blighted Troth Be All Bereft”: Famine Memory in Finnegans Wake.
Donal Manning.

Silent Noise: Narrative and Style in John McGahern’s The Dark.
Martin Keaveney.

Filíocht Nua: New Poetry.
Fred Johnston.

“As Important … in My Childhood as the Catholic Church and the Fight for Irish Freedom”: Legacies of Conflict in Maeve Brennan’s Cherryfield Avenue Stories.
Ailbhe McDaid.

Reading the Cauldron: Landlords and Texts in George A. Birmingham’s The Seething Pot.
Gerard Dineen.

Fear, Trembling, and Carousing: Father Phelan in Michael Crummey’s Galore.
Beth Downey.

Brexit and Ireland.
Richard English.

“I Am this That and the Other”: In Memory of Ciaran Carson.
Piotr Florczyk.

Reviews:
An Ulster Slave-Owner in the Revolutionary Atlantic: The Life and Letters of John Black, ed. by Jonathan Jeffrey Wright.
The Great Irish Famine: Visual and Material Culture. ed. by Marguérite Corporaal, Oona Frawley, and Emily Mark-Fitzgerald.
Cathal Brugha, by Fergus O’Farrell.
Mad, Bad, Dangerous to Know: The Fathers of Wilde, Yeats, and Joyce, by Colm Tóibín.
Then Again, by Pat Boran.

 

Éire-Ireland

Published biannually by the Irish American Cultural Institute. On Project Muse.

Fall/Winter 2019

Flann O’Brien, James Joyce, and the Queer Art of Bare.
Catherine Flynn.

Soldiers, Sokol, and Symbolism: Forging a National Identity in 1930s Ireland. Conor Heffernan.

De Valera’s Gains: The Masculine Body in Irish Political Cartoons, 1922-39. Timothy Ellis.

What to Wear for a Revolution? Countess Constance Markievicz in Military Dress. Gail Baylis.

From Silence to Plenty: The Famine in Early Twentieth-Century Periodical Fiction. Lindsay Janssen.

St. Patrick Meets St. Louis: The Display of the Irish at the 1904 St. Louis World’s Fair. Jeffrey O’Leary.

Gaels on the Pacific: The Irish Language Department in the San Francisco Monitor, 1888-91.  Matthew Knight. (Followed by an Index of First Lines of Poetry in the Monitor).

Silk-Stocking Sympathy: American Whig Rhetoric and the Irish Famine. James M. Farrell.

Maria Edgeworth’s “Little Platoons”: The United Kingdom as Professional Society. Sara L. Maurer.

 

Irish University Review

A journal of Irish literary criticism, affiliated with IASIL, and produced biannually. The November issue includes the IASIL Bibliography, an annual record of critical writings worldwide on Irish literature. Online at Edinburgh University Press.

Reflections on the Published and Unpublished Poetry of Mary Lavin. James Ryan.

Four Poems. Mary Lavin.

‘Come up to a place like this?’ The Problem with Seeking Sanctuary in the Rural in Mary Lavin’s Short Stories. Deirdre Flynn.

The Adventures of Miss Sophia Berkley: Piracy, Print Culture, and Irish Gothic Fiction. Christina Morin.

Tuam Babies and Kerry Bables: Clandestine Pregnancies and Child Burial Sites in Tom Murphy’s Drama and Mary Leland’s The Killeen. Mary Burke.

McGuinness’s Music.  Helen Heusner Lojek.

The Right to Dream: Gender, Modernity, and the Problem of Class in Kate O’Brien’s Bourgeois Bildungsromane. Naoise Murphy.

Faeries, Aliens, and Leviathans: Science and Fantasy in Ian McDonald’s King of Morning, Queen of Day. Richard Howard.

Maeve Kelly: Women, Ireland, and the Aesthetics of Radical Writing. Simon Workman.

The Comic Uncanny in John Banville’s Eclipse. Bryan Radley.

Elegising the Past and Future: Seamus Heaney’s ‘Route 110’ Sequence. Ian Hickey.

‘She done Coriolanus at the Convent’: Empowerment and Entrapment in Teresa Deevey’s In Search of ValourWilla Maley.

Secrecy, Alterity, and Defiant Femininity in Eiléan Ní Chuilleanáin’s The Boys of Bluehill. Pilar Villar-Argáiz.

Reviews:

Irish Crime Fiction, ed. by Brian Cliff.
A History of Irish Autobiography, ed. by Liam Harte.
María Elena Jaime de Pablos (editor), Giving Shape to the Moment: The Art of Mary O’Donnell: Poet, Novelist and Short Story Writer, ed. by Maria Elena Jaime de Pablos.
The Theatre of Thomas Kilroy: No Absolutes. José Lanters.
Oscar Wilde and Contemporary Irish Drama: Learning to be Oscar’s Contemporary. Graham Price.
J. G. Farrell’s Empire Novels: The Decline and Fall of the Human Condition. Rebecca Ziegler.

IASIL Bibliography 2018

 

Canadian Journal of Irish Studies / Revue canadienne d’études irlandaises (CJIS/RCÉI)

 

The journal of the Canadian Association for Irish Studies, currently edited at the School of Irish Studies at Concordia University Montreal. Online at JSTOR.

Volume 42 (2019): Special Edition on Irish Short Stories. Guest editor, Michael Kenneally.

Contemporary Short Stories (Guest Editor’s Introduction), Michael Kenneally.

An Interviews with Author Kevin Barry. Michael Kenneally and Kevin Barry.

Seeping into Stones: The Fractured Landscapes of Kevin Barry. Shaney Hermann.

“I wanted them not to be lost”: Immigration and Irish Short Fiction. Paul Delaney.

The New Dubliners: Contemporary Irish Short Story Cycles. Elke D’hoker.

[Un]covering Joyce: Dubliners 100 and the Contemporary Irish Short Story as Intertextual Practice. Gillian Moore.

Ecological and Social Awareness in Place-Based Stories. Derek Gladwin.

“Black and White, Flickering”: The Visual Cycle in Kevin Barry’s Short Fiction. Gregory Dekter.

Delaying/ Arrest: The Irish Short Story since 2000. Adrian Goodwin.

Autonomy, Naturalism, and Folklore in Claire Keegan’s Walk the Blue Fields. Eoghan Smith.

Reviews:

Griffintown: Identity and Memory in an Irish Diaspora Neighbourhood, by Matthew Barlow.
The Imperial Irish: Canada’s Irish Catholics Fight the great War, 1917-1918,  by Mark G. McGowan.
A Land of Dreams: Ethnicity, Nationalism, and the Irish in Newfoundland, Nova Scotia, and Maine, 1880-1923,  by Patrick Mannion.
Landscapes and Landmarks of Canada: Real, Imagined, (Re) viewed, by Maeve conrick, Munroe Eagles, Jane Koustas, Caitríona Ní Chasaide.
“The Food Issue” Canadian Journal of Irish Studies, vol 41, by Rhona Richman Kenneally, Máirtín Mac Con Iomaire.
Masculinity and Power in Irish Nationalism, 1884-1938, by Aidan Beatty.
Relocated Memories: The Great Famine in Irish and Diaspora Fiction, 1846-1870, by Marguérite Corporaal.
Remembering the Troubles: Contesting the Recent Past in Northern Ireland, by Jim Smyth.
Whose Mission, Whose Orders? British Civil-Military Command and Control in Northern Ireland, 1968-74, by David A. Charters.
Children, Childhood and Irish Society, 1500 to the Present, by Maria Luddy and James M. Smith.
Sport in Ireland 1600-1840 by James Kelly.
Heroes or Traitors? Experiences of Southern Irish Soldiers Returning from the Great War, 1919-1939,  by Paul Taylor.
Ambassador Extraordinaire Daniel O’Daly, 1595-1662, by Margaret Mac Curtain.
Letters of a Dead Manby Herman von Puckler-Muskau, Linda B. Parshall, Niamh O’Sullivan.
In the Lion’s Den: Daniel Macdonald, Ireland and Empire, by Niamh O’Sullivan.
The Irish Enlightenment by Michael Brown.
Making Oscar Wilde, by Michele Mendelssohn.
Flann O’Brien: Problems with Authority, by Ruben Borg, Paul Fagan, John McCourt.
George Bernard Shaw in Context, by Brad Kent.
Irish Divorce / Joyce’s Ulysses, by Peter Kuch.
Reading Life, by Chris Arthur.
The Selected Essays of Sean O’Faolain, by Brad Kent.

 

 

Irish Studies Review

The quarterly journal of the British Association for Irish Studies. Online at Taylor and Francis.

Volume 28:2 (2020)

Relocating Regionalism: The Fin-de Siecle Irish Colour Tale in Transnational Contexts. Marguérite Corporaal.

“The old cause is never dead”: Hauntology and Brendan Behan’s “The Hostage”. Ian Hickey.

“Comfort plus excitement”: Colonial Futures in Bob Shaw and David Hardy’s Galactic Tours. Richard Howard.

Objective Historians, Irrational Fenians and the Bewildered Herd: Revionsist Myth and the Irish Revolution. Fearghal Mac Bhloscaidh.

Anticipating Northern Ireland’s Post-Agreement Novel: Narrative Suspension in Deirdre Madden’s One by One in the Darkness. Birte Heidemann.

“Like poetry or freedom / leaning in from sea”: A Reconsideration of the Topography of Heaney’s Poetry. Ellen Howley.

Reviews:

Taxation, Politics, and Protest in Ireland, 1662-2016, edited by Douglas Kenter and Patrick Walsh.
Civilising Rural Ireland: The Co-Operative Movement, Development and the Nation-State 1889-1939, by Patrick Doyle.
Protestant Nationalists in Ireland, 1900-1923, by Conor Morrissey.
Packy Jim: Folklore and Worldview on the Irish Border, by Ray Cashman.
Theories of International Relations and Northern Ireland, edited by Timothy J. White.
Hannah Lynch, 1859-1904: Irish Writer, Cosmopolitan, New Woman,  by Faity Binckes and Kathryn Laing.
Bram Stoker and the Late Victorian World, edited by Matthew Gibson and Sabine Lenore Muller.
Thomas MacGreevy and the Rise of the Irish Avant-Garde, by Francis Hutton-Williams.
John Banville and his Precursors, edited by Pietra Palazzolo, Michael Springer and Stephen Butler.
Woven Shades of Green: An Anthology of Irish Nature Literature, edited by Tim Wenzell.
Contemporary Irish Women Poets, by Lucy Collins.

 

American Journal of Irish Studies

Annual journal from Glucksman House, NYU. Online on JSTOR.

Volume 15 (2019)

The Irish Oresteia: An Interview with Colm Tóibín. Colm Tóibín and Kate Costello-Sullivan.

Irish Philadelphia Stories: Special Issue of the American Journal of Irish Studies. Joseph Lennon.

Three Philadelphia Stories. Kevin Kenny.

Grace Kelly, Philadelphia, and the Politics of Irish Lace, Mary Burke.

Down but Not Out in Late Eighteenth-Century Philadelphia: The Begging Letters of Irish Immigrants. Padhraig Higgins.

The Production History of Philadelphia, Here I Come! Kelly Matthews.

Creating an American Catholic Poplular Culture: The Contribution of Irish American Novelists: Eighteenth Annual Ernie O’Malley Lecture.  Eileen P. Sullivan.

The Challenge of Chartism: Daniel O’Connell’s Idealogical War: A Lecture in Collaboration with the University of Notre Dame. Patrick M. Geoghegan.

Pádraig Feiritéar (1856-1924): Scoláire Ghaeilge sa Bhaile is i gCéin: 12ú Léacht Bhliantúil Bharra Uí Dhonnabháin. Meidhbhín Ní Úrdail.

Patrick Ferriter (1856-1924): An Irish Scholar at Home and Abroad: 12th Annual Barra Ó Donnabháin Lecture. Meidhbhín Ní Úrdail.

10th Annual Irish Institute of New York Lecture: Glucksman Ireland House, New York University April 20, 2017. Stanislaus Kennedy.

The European Union — Towards a Discourse of Reconnection, Renewal and Hope: The 11th Annual Emile Noel Lecture. Michael D. Higgins.

News from the Archives of Irish America at New York University. Marion R. Casey.

 

The Irish Review

From Cork University Press, this is available online through EBSCO, and via Ingenta.

Volume 54:1 (Spring 2018):

Embodied Geographies of the Nation
Embodied Geographies of the Nation. Nessa Cronin and Keran E. Till.
Artistic Proclamations. Gerry Kearns.
‘Take off yer boots’: Céilí Bands, 2RN and Sounding the Nation. Tim Collins.
Waiting ‘For the City to Remember’: Archive and Repertoire in ANU Productions and CoisCéim Dance Theatre’s These Rooms Karen E. Till.
Féile Fáilte: Dancing Out of Place Fearghus Ó Conchúir.
Asylum Archive: An Archive of Asylum and Direct Provision in Ireland. Vukasin Nedelikivic. 
Archaeologies of the Future: Landscapes of the ‘New Ireland’ in Gerard Donovan’s Country of the Grand. Nessa Cronin.
Trying Identities: Erskine Childers and Roger Casement. Bryonie Reid. 
Poetry
Four Poems. Vahni Capildeo.
Two Poems. Miriam Gamble.
Three Poems David Wheatley. 
Reviews

Women Writing War: Ireland 1880-1922. Edited by Tina O’Toone, Gillian McIntosh and Muireann Ó Cinnéide.
OE Somerville and Martin Ross: Female Authority and Literary Collaboration. Anne Jamison.
Contentious Terrains: Boglands, Ireland, Postcolonial Gothic. Derek Gladwin.
Seamus Heaney and the Adequacy of Poetry. John Dennison.
Uncertain Futures: Essays about the Irish Past for Roy Foster. Edited by Senia Paseta.
And so began the Irish Nation: Nationality, Nationalism and Nation Consciousness in Pre-Modern Ireland. Brendan Bradshaw.
Philanthropy in Nineteenth-Century Ireland. Edited by Laurence M. Geary and Oonagh Walsh.

Estudios Irlandeses

The scholarly journal of AEDEI, the Spanish Association for Irish Studies.

Issue 15 (March 2020)

Understanding and Mis-Understanding in Language in Brian O’Nolan’s An Béal Bocht and Cruiskeen Lawn. Comprensión e inconprensión en el lenguaje en An Béal Bocht y Cruiskeen Lawn, de Brian O’Nolan. Julieta Abella.

“Portals of Discovery”: Historical Allusion in Joyce’s Portrait. “Portales de descubrimiento”: Alusiones históricas en Portrait, de James Joyce. Maria-Ángeles Conde-Parilla.

“Cannot an Irishman be a good man?”: Maria Edgeworth’s “The Limerick Gloves” (1804) as a Tale of Irish Identity. “¿Es que no puede un irlandés ser un buen hombre?” “The Limerick Gloves” (1804) de Maria Edgeworth como relato sobre la identidad irlandesa. Carmen María Fernández-Rodríguez.

Disrupting Colonial Views: Savvy Nabobs, Oriental Dreams, Colonial Appropriations in J. C. Mangan’s “An Extraordinary Adventure in the Shades” and “The Thirty Flasks”. Distorsionando visiones coloniales: Nababs espabilados, sueños orientales. Apropiaciones coloniales en “An Extraordinary Adventure in the Shades” y “The Thirty Flasks”, de J.C. Mangan. Richard Jorge Fernández.

Staging the Outcast in Brendan Behan’s Three Prison Dramas. Subiendo a excena a los marginados en tres obras de teatro sobre prisión de Brendan Behan. Wei H. Kao.

The “Production” of “Reflection”. Adolsecent Choices in John McGahern’s The Dark. La “producción” de “reflexión”: elecciones adolescented en The Dark, de John McGahern. Martin Keaveney.

Heaney and American Poetry: The California Narrative. Heaney y la poesia american@ La narración de California. Christopher Laverty.

“Teresa speaks to poets”: Mystical Experience, Apology and Literary Creation in Kate O’Brien’s Teresa of Ávila. “Teresa habla a los poetas”: Experiencia mistica, apologia y creación literaria en Teresa of Ávila, de Kate O’Brien. Pilar Somacareraa- Íñigo.

Place-lore in the Mélusine Narrative from Irish Tradition. Sabiduria tradicional sobre lugares en las narraciones sobre Melusina dentro de la tradisión irlandesa. Tiziana Soverino.

Echo’s Bones and Samuel Beckett’s Early Aesthetics: “The Vulture”, “Alba” and “Dortmunder” as Poetic Manifestos. Echo’s Bones y la estética inicial de Samuel Beckett: “The Vulture”, “Alba” y “Dortmunder” como manifiestos poéticos. Sławomir Studniarz.

El arte por el dolor: resemantización estética de la crueldad en “The Birthday of the Infanta” de Oscar Wilde. Art for Grief’s Sake: Aesthetic Resignifying of Cruelty in Oscar Wilde’s “The Birthday of the Infanta”. Eduardo Valls Oyarzun.

“A Pint of Plain in Your Only Man”: Masculinities and the Pub in Twentieth Century Irish Fiction. “Una pinta de cerveza es tu único amigo”: Masculinidades y pubs en la ficción irlandesa del siglo XX. Loic Wright.

“Stretching the Imagination into another World”: An Interview with Eibhear Walshe. “Estirando la imaginación hasta otro mundo”: Una entrevista con Eibhear Walshe. Pilar Villar-Argáiz.

“Folklore seeks out the things that are not permitted in official discourse”. An Interview with Lillis Ó Laoire. “El floclore saca a la luz aguello que no está aquello que no está permitido en el discurso official”: Una entrevista con Lillis Ó Laoire. José Francisco Fernández.

Are my Stars from Ireland? Reflections on an Irish-American Experience. ¿Vienen de Irlanda mis estrellas? Reflexiones sobre una experiencia americanoirlandesa. Michael Coffey.

Translation

Introductory Essay. “Resisting Power and Direction”: The King of Spain’s Daughter by Teresa Deevy as a Feminist Call to Action. “Resistiéndose al poder y a la dirección”: La hija del rey de España, de Teresa Deevy, como una llamada feminista a la acción”. Úna Kealy.

Translation of The King of Spain’s Daughter (1935), by Teresa Deevy. Traducción de La hija del rey de España (1935), de Teresa Deevy.  Andrés Romera.

The Year in Review

Irish Studies in Spain – 2019. Los estudios irlandeses en España en 2019. María Losada Friend.

Irish Studies Round the World – 2019. Los estudios irlandeses alrededor del mundo – 2019. Christina Hunt Mahony.

Irish Film and Television – 2019. Cine y televisión irlandeses – 2019. Roddy Flynn, Tony Tracy.

 

As soon as this was done, I learned about another Irish studies journal, RISE: Review of Irish Studies in Europe.  The current issue, 3:2 (March 2020) is on the Home Rule Crisis. It is published by EFACIS, the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies.

I hope you find something interesting in the samples above. It is certainly interesting to see the range of interdisciplinary journals of Irish studies in our library.

New Irish Literature and Literary Studies

Posted on April 16, 2020 in New Books by Aedin

 

 

 

Do you miss going to the shelves to browse?  Here is a selection of recent e-books in the Hesburgh Libraries’ Irish literature collection. 

I would be very interested in hearing about your experience with various e-book readers and platforms.

A Notre Dame user name and password is needed to read these books.

FICTION

A Girl is a Half-Formed Thing.
Eimear McBride. 2015

Days Without End.
Sebastian Barry. 2017.

Beatlebone 
Kevin Barry. 2015

The Gathering. 
Anne Enright. 2007

 

POETRY

The Lost Land. 
Eavan Boland. 1998

Poems read by Eavan Boland on video:
Q
uarantine  
Code
Love  
Exile, Exile!
Lava Cameo
The Journey
The Pomegranate


From There to Here: Selected Poems and Translations.
Ciaran Carson. 2018

The Mother House. 
Eiléan Ní Chuilleanáin.  2020

Besides the ebooks listed above, the Literature Online collection includes thousands of poems. It allows the reader to view poems individually rather than turning pages, and the lines of poetry are all numbered, which is a distraction. So it is useful for reference but a poor substitute for the printed page. Included in the collection are poems by Louis MacNiece, Patrick Kavanagh, Medbh McGuckian, Seamus Heaney, Dorothy Molloy, Paul Muldoon, Derek Mahon, Eavan Boland.

 

CRITICAL WORKS ON IRISH LITERATURE

Revolutionary Damnation: Badiou and Irish Fiction from Joyce to Enright.

Sheldon Brivic. 2017


After Ireland: Writing the Nation from Beckett to the Present.

Declan Kiberd. 2017

 

Shakespeare and Contemporary Irish Literature.

Nicholas Taylor-Collins and Stanley ven der Zeil, eds. 2018

 

All on Show: The Circus in Irish Literature and Culture.
Eleanor Lybeck. 2019

 

Irish Literature in Transition, 1940-1980.
Eve Patten. 2020

 

The New Samuel Beckett Studies.

Jean-Michel Rabaté. 2019

 

Samuel Beckett: Poet + Critic.

Lawrence E. Harvey. 2019

 

Modern Irish Drama: W. B. Yeats to Marina Carr.

Sanford Sternlicht. 2010

 

Literary Visions of Multicultural Ireland: The Immigrant in Contemporary Irish Literature.

Pilar Villar-Argaz, ed. 2013.

 

The Cambridge Companion to Irish Poets.

Gerald Dawe, ed. 2018

 

Languages of the Night: Minor Languages and the Literary Imagination in Twentieth-Century Ireland and Europe.

Barry McCrea. 2015

 

Paul Muldoon and the Language of Poetry

Ruben Moi. 2020

 

Five Irish Women: The Second Republic, 1960-2016.

Emer Nolan. 2019

 

Laying Out the Bones: Death and Dying in the Modern Irish Novel from James Joyce to Anne Enright.

Bridget English. 2017

E-Bookshelf of Irish Studies

Posted on March 25, 2020 in New Books by Aedin

Some recent e-books in the Hesburgh Libraries.

 

 

Stacking the Coffins: Influenza, War and Revolution in Ireland, 1918-19

Ida Milne.
Manchester: Manchester University Press, 2018.

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph004726057

 

 

 

 

 

 

A Landscape of Words: Ireland, Britain and the Poetics of Space, 700-1250

Amy C. Mulligan
Manchester: Manchester University Press, 2019

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005420885

 

 

 

Revivalism and Modern Irish Literature

Fionntán de Brún
Cork: Cork University Press, 2019

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005113352

 

 

 

 

Science, Technology, and Irish Modernism

Kathryn Conrad, Cóilín Parsons and Julie McCormack Weng, editors.
Syracuse: Syracuse University Press, 2019

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005304517

 

 

 

 

Philosophical Perspectives on Contemporary Ireland. 

Clara Fischer and Áine Mahon, eds.  
New York, NY : Routledge, 2020
https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005421997

The Americanisation of Ireland: Migration and Settlement, 1841-1925

David Fitzpatrick.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005420817

The In-Between Spaces of Asylum and Migration: A Participatory Visual Approach

Zöe O’Reilly.
Cham: Palgrave Macmillan, 2020

https://onesearch.library.nd.edu/permalink/f/tgve9/ndu_aleph005421996

 

Use your Notre Dame user name and password to open these e-books. E-books are purchased in various ways, sometimes allowing one reader at a time, sometimes with unlimited access. They can all be found in the Hesburgh Library catalog.

If you are reading this and you belong to a different university, you might still have access to these e-books through your own library.

Reading Retreat 2020 — Irish Literature Online for Notre Dame Community

Posted on March 21, 2020 in New Books by Aedin

Looking for Irish literature online? Staff and faculty, as well as students, may access ebooks at the Hesburgh Libraries.

It is relatively easy to find online works of literary criticism in the library catalog, but not so easy to find ebooks of fiction and poetry. So I’ve listed some books below.

Note also that if you are a resident of St. Joseph County, you may have access to novels and audio-books in the digital collection of St. Joseph County Public Library.  If you never got around to registering for public library membership, check their website to see how you can register online:

sign up for library card

Haven’t you wanted to read one of the English translations of Máirtín Ó Cadhain’s great Irish novel, Cré na Cille since they were both published?

The library has online copies of Graveyard Clay, the translation by Liam Mac Con Iomaire and Tim Robinson.

Máirtín Ó Cadhain. Graveyard Clay: Cré na Cille. A Narrative in Ten Interludes. Translated by Liam Mac Con Iomaire and Tim Robinson. New Haven: Yale U.P., 2016.

 

 

A Selection of Irish Writing online via ND Catalog

Links are to the catalog entry – find the ‘Online Access’ links there.

Ciaran Carson. From There to Here: Selected Poems and Translations. Gallery Press, 2018.

Francis Ledwidge. Selected Poems. Edited by Dermot Bolger; with an introduction by Seamus Heaney. New Island, 2017.

Sara Baume. A Line Made by Walking. Houghton Mifflin, 2017.

Emilie Pine. Notes to Self: Essays. Dial Press, 2019.

Melatu Uchie Okorie. ‘This Hostel Life’. In Lit: Literature Interpretation Theory: Recessionary Imaginings II: Post-Celtic Tiger Ireland and Contemporary Women’s Writing, 03 April 2017, Vol.28(2), pp.185-193

Patrick McCabe. The Big Yaroo. New Island, 2019.

 

 

Irish Fiction in the Public Library’s Digital Collections

See the St. Joseph County Public Library website for information

Anna Burns. Milkman. (They also have the audiobook for streaming).

Anna Burns. Little Constructions.

Edna O’Brien. The Little Red Chairs.

Edna O’Brien. Girl.

Sebastian Barry. Days Without End.

Sally Rooney. Normal People.

Sally Rooney. Conversations With Friends.

Liz Nugent. Lying in Wait.

John Banville. Mrs.Osmond.

In checking our online Irish literature, I noted that the poetry collections online in the Proquest/Literature Online collection are good for reference but not enjoyable for reading, so I did not list them. Similarly, many plays by Irish writers are included in the Drama Online database, but I had repeated problems accessing the database and so I’d rather leave them until another time. 

Disclaimer: I have no ‘inside knowledge’ of the St. Joseph County Public Libraries. I checked their website and catalog for the information above.

 

 

 

 

New Arrivals in December 2019

Posted on December 12, 2019 in New Books by Aedin

To whet the appetite, here is a selection of recent arrivals from Ireland. They will soon be cataloged and available on the shelves.

Hollywood Cemetery

Liam O’Flaherty. Hollywood Cemetery.
Dublin: Nuascéalta, 2019.

 

Anseo

Una-Minh Kavanagh. Anseo: An Unconventional Irish Memoir. New Island Books, 2019

‘Binneas an tSiansa’: Aistí in onóir do Ríonach uí Ógáin. Life, Lore and Song. Essays in Irish Tradition in Honour of Ríonach uí Ógáin

Still Life

Ciaran Carson. Still Life. Gallery Press, 2019.

Irish women and nationalism

Louise Ryan and Margaret Ward. Irish Women and nationalsim: Soldiers, New Women and Wicked Hags. New edition. Dublin: Irish Academic Press, 2019.

What happened to Fr. Seán Fagan

Angela Hanley. What Happened to Fr. Seán Fagan? Dublin: Columba, 2019

J. P. Donleavy. A Letter marked Personal. Dublin: Lilliput Press, 2019.

 

 

Remember to check the New Books section to see recent arrivals to our shelves.